Over FinOps

FinOps is opgericht door ervaren financieel adviseurs en software developers voor de financiële dienstverlening.

De gezamenlijke visie is dat het Nederlands financiële landschap een oerwoud is. Dit is mede veroorzaakt door de complexe wet & regelgeving aan de ene kant en het uitgebreide productaanbod aan de andere kant.

Onze missie is: Nederland weer financieel gezond maken.

Met de FinOps software is het op termijn mogelijk om elk huishouden financiële planning aan te bieden. Deze planning zal dermate breed zijn dat voor elk huishouden een optimalisatie te behalen is. Zo is het mogelijk om eerder schuldenvrij te zijn, eerder met pensioen te kunnen, vermogen op te bouwen voor de oude dag of om extra vermogen aan te wenden om lekker van te kunnen leven. Graag staan wij iedereen bij om ze wegwijs te maken in de financiële mogelijkheden die er zijn.

Het team

Ivo Beernink

Algemeen Directeur

Alex van Dam

CIO FinOps

Actieplan consumentenkeuze

Vanuit het Ministerie van Financiën wordt actief opgeroepen om mee te denken over een versimpeling van het aanbod in financiele producten en een verbetering in het advies en dienstverlening richting consumenten. Dit wordt gedaan in het Actieplan Consumentenkeuze

FinOps is trots deelnemer aan dit programma en wij geloven dan ook in de doelstelling en benadering van het Ministerie van Financiën in deze. De software van FinOps stelt consumenten beter in staat om doelgerichte keuzes te maken en deze gedurende de looptijd te bewaken.

AFM

FinOps heeft voor haar diensten een AFM vergunning en is ingeschreven onder vergunningsnummer 12047092.