De digitale toegangspoort tot de beste financiële mogelijkheden voor elk huishouden.

Het platform van FinOps is in eigen beheer ontwikkeld en legt een verband tussen uw huidige financiële situatie, uw reeds bestaande producten en uw gewenste situatie. Hiervoor maakt zij gebruik van bestaande gegevens welke onder andere via uw Digid en IDIN zijn aan te leveren, deze worden vervolgens verrijkt met uw aanvullende producten en wensen. Na het maken van een volledig klantprofiel speurt slimme software 24/7 de markt af: op zoek naar het beste passend product om uw wens in te kunnen vullen.

Het Ministerie van Financiën wil dat het makkelijker wordt voor consumenten om verstandige financiële keuzes te maken. Want dat is lastig, blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. We zijn namelijk beperkt rationeel en kiezen vaak de makkelijke weg.


Uit jarenlange onderzoeken van onder meer economen, psychologen en gedragswetenschappers blijkt dat voor veel mensen het maken van de juiste financiële keuze een hele opgave is. Geen mens is immer economisch rationeel en kiest vaak voor de korte termijn en op basis van “gevoel”.

Het maken van een verkeerde keuze, bijvoorbeeld voor goedkoop op de korte termijn, kan verkeerd en duur uitpakken op de lange termijn. De meeste mensen weten dit, maar het gebeurt toch.

Wat helpt is het geven van de juiste informatie, in de goede hoeveelheid en op een heldere manier gepresenteerd, het liefst visueel. Daarnaast zorgt het concreet maken van wensen en doelen voor een eerder besef en acceptatie.

“Juist omdat een beslissing deels intuïtief wordt genomen, heeft de manier waaróp de keuzes gepresenteerd worden een sterk sturende werking”, aldus minister Hoekstra.

FinOps biedt met haar software en applicaties een directe en concrete oplossing om het keuzegedrag van consumenten op een positieve manier te beïnvloeden. Zij gaat uit van de wil van het individu en laat de consument zelf aan het stuur. Dit gebeurt aan de hand van het stellen van concrete doelen, gecombineerd met financiële planning software en visueel gemaakte netto opbrengsten en voordelen.

Met de software van FinOps is iedereen in staat om zelfsturend door het financiële landschap heen te gaan: FinOps gateway to financial opportunities.

Financieel intermediair

Het grote voordeel van het gebruik van de FinOps software voor een intermediair ligt in het digitaal maken van de klantenportefeuille en het proactief uitvoeren van relatiebeheer. Dit gebeurt dagelijks en volledig digitaal, zonder handmatige acties en overnight. Als financieel adviseur wil je altijd het best passende product, met de beste voorwaarden en de scherpste tarieven voor je klant. Op het moment dat je de klant spreekt en de wensen inventariseert en hierbij het productaanbod opzoekt van dat moment lukt dit nog wel. Maar wat in de jaren erna? Er vinden continu wijzigingen plaats bij jouw klanten; denk aan wijzigingen in de gezinssamenstelling, het inkomen of aan verhuisplannen. En ook de markt verandert dagelijks; hier komen nieuwe aanbieders bij, wet & regelgeving wordt aangepast en de rentestand is nooit hetzelfde.

De software van FinOps maakt beide situaties “levend’ en laat ze met elkaar praten. Wat bespreken zij dan? Ze hebben het over de persoonlijke financiële wensen en doelen van jouw klant, die opgegeven zijn bij intake. Deze doelen zijn gericht op de korte-, middel- en lange termijn en zijn voor een ieder anders.

Zodra het voor een klant mogelijk is om te optimaliseren in de financiële situatie wordt er een trigger gegenereerd en aangeboden aan de klant en aan de adviseur. Van beide kanten kan er contact worden gelegd en wordt er vervolgens bepaald hoe deze optimalisatie concreet ingevuld kan worden.

Het kunnen aanbieden van deze software aan jouw klant zal ervoor zorgen dat:

Particulier gebruik

Individuele huishoudens kunnen de software gebruiken voor meerdere doeleinden:

Door mensen zelf meer sturing te bieden, zullen zij zich bewuster zijn van de mogelijkheden en de zelf gemaakte keuzes. Dit draagt bij aan grotere financiële gezondheid en zorgt op de lange termijn voor rust, stabiliteit en een groter geluksgevoel.